Oppdatert 04.06.21

Antar CAT Kjartan Bjørkvold gjør vårt beste for å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) og den tilsvarende norske iverksettelse av personvernforordningen.

Det er viktig at du er klar over at vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du er i kontakt med oss.

Det gjelder når

  • Du bruker nettsiden vår
  • Kontakter oss via e-post eller ringer oss

Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1.Behandlingsansvarlig

Antar CAT Kjartan Bjørkvold er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg.

2. Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og formålet med det

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om deg til ulike formål avhengig av hvordan vi er i kontakt med deg. 

Formålet med innhentingen av personopplysninger er hele tiden å levere de tjenestene du som kunde forventer av oss basert på de henvendelser og avtaler som er gjort, samt gi deg bedre informasjon, service og støtte. Vi samler også inn informasjon om deg slik at vi kan tilpasse våre tjenester så de blir så relevante og nyttige for deg som mulig. 

2.1 Personopplysninger knyttet til besøk på Antar.no
Når du besøker Antar.no loggføres dine bruksdata. Det skjer for eksempel når du viser eller klikker på innhold på nettsiden, eller når det gjennomføres søk. I den forbindelse benytter vi oss av informasjonskapsler, også kalt cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 

Cookies som benyttes for å registrere hva du gjør på nettsidene våre inneholder et id-nummer, som blir liggende hos deg mellom hvert besøk. Dette gjør at du i utgangspunktet er anonym, men vi allikevel kan samle informasjon om hva du og andre gjør på nettstedet over tid. Opplysninger som samles inkluderer hvilke sider som er besøkt og andre aktiviteter på nettstedet, i tillegg til generell informasjon om din nettleser og datamaskin/mobiltelefon, samt din IP-adresse i anonymisert form.

Cookiene sitt formål er å gi oss informasjon om hvordan nettsidene våre brukes, slik at vi blir bedre i stand til å forbedre din brukeropplevelse, gi nettsiden bedre funksjonalitet og analysere trafikken vår. Til dette formålet benytter vi Google Analytics til å samle og lagre data, men vi sørger for at opplysningene ikke deles med andre eller benyttes til andre formål. Uten denne informasjonen blir det vanskelig for oss utforme nettsiden slik at den løser våre kunders behov på en god måte, og grunnlaget for denne behandlingen er derfor en interesseavveiing.

2.3 Personopplysninger knyttet til e-post henvendelser eller telefonkontakt
For å håndtere innkomne telefoner og e-posthenvendelser lagrer vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt tidligere e-posthistorikk. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på, og informasjonen loggføres derfor som en del av din kunderelasjon med oss. 

Nevnte informasjon blir lagret i en mappe i vårt e-postsystem. Det er kun utvalgte representanter hos oss som har tilgang til den informasjon som er lagret om deg, og de har tilgang for å kunne håndtere henvendelsen/saken. E-posthenvendelser slettes etter en viss tid, avhengig av om de lenger er relevante.

Telefonhenvendelser som ikke krever noen e-postoppfølging i ettertid, vil ikke bli lagret, og eventuelle notater vil bli makulert når saken eller bakgrunnen for henvendelsen ikke lenger er relevant.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Vi gir ikke personopplysninger om deg videre til tredjepart med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Et lovlig grunnlag kan i denne sammenheng være at vi må utgi nødvendige personopplysninger, for å bli i stand til å oppfylle de avtaler og forpliktelser vi har overfor deg. Det kan også være et rettslig lovgrunnlag som pålegger oss å utgi personinformasjon om deg. 

Utover ovennevnte vil vi aldri selge eller utlevere personopplysningene dine til tredjepart/utenforstående. Tredjepart har heller ikke rettigheter til innsyn i eller mulighet til å benytte dine opplysninger til annet formål enn hva som ligger til grunn i de avtaler og forpliktelser vi har overfor deg.

4. Grunnlaget for behandlingen og dine rettigheter

Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger om deg er ett av følgende 

  • de avtaler som er inngått
  • det samtykket du har gitt når du aksepterer cookies på nettstede
  • en interesseavveiing basert på båre legitime interesser (se pkt 2.1 og 2.4)     

Du har til enhver tid rett til rett til å kreve innsyn i hva slags personopplysninger vi har lagret om deg, du kan be om korrigering eller sletting av lagrede personopplysninger.

Du kan når du ønsker trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss på denne siden.

Hvis du har opprettet en profil vil du kunne gå inn på min profil her og laste ned all personlig data vi har om deg under personvern. Her vil du også kunne trekke tilbake samtykket som du ga når du besøkte siden.  Ønsker du å slette profilen din kan det også gjøres her. 

Ønsker du ikke å benytte deg av disse mulighetene kan du kontakte Antar CAT.

Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. 
Dersom du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger i tråd med pålagte lover og regler, kan du klage til post@antar.no eller Datatilsynet.

Lagring av personopplysninger
Vi vil lagre personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser og avtaler vi har overfor deg. 

Opplysninger som vi etter bokføringsloven er forpliktet til å oppbevare i minst 5 år, vil bli slettet når kravet til oppbevaring er utløpt.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig ved å kontakte oss her.

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden. Øverst i personvernerklæringen er det oppgitt en dato for når den sist ble endret. Dersom det er vesentlige endringer, eller endringer som krever ditt samtykke, vil du bli kontaktet på e-post, eller vi vil legge ut informasjon på vår nettside.